Pratstunden: Klimatförändringen

Others - - 16:28

Bädda in den här videon:

Fokus på toppmötet i Köpenhamn. Vad är de verkliga utmaningarna under toppmötet? Hur ska den globala uppvärmningen bekämpas på ett effektivt sätt? Hur ska alla länder komma överens? Trettio studenter debatterar frågorna med ledamoten Carl Schlyter.

Utskrift: