Mer makt åt folket

Others - - 01:32

Bädda in den här videon:

Direkt demokrati eller ett potentiellt redskap för att manipulera massorna? Genom medborgarinitiativet kan EU-medborgarna ändra EU-lagen med en miljon namnunderskrifter. Ledamöterna och kommissionen ska utforma den rättsliga grunden före årets slut.

Utskrift: