Studio: Granskning av REACH

Others - - 14:30

Bädda in den här videon:

Syftet med REACH, kemikalieförordningen, är att identifiera farliga kemikalier, men är konsumentskyddet tillräckligt starkt i förordningen? Finns det tillräckligt med information och kommer förordningen att göra produkterna vi använder säkrare? En debatt

Utskrift: