Informationskriget

Others - - 02:03

Bädda in den här videon:

Kampen mot terrorismen skapar en klyfta mellan EU och USA. Alla är beredda att kämpa emot terrorismen, men EU är motvilligt till att lämna medborgarnas personliga uppgifter till amerikanska myndigheter. Konflikten om utbyte av information i antiterrorsyft

Utskrift: