Klimatförändring

Samhälle - - 04:52

Bädda in den här videon:

Klimatförändringen är den största utmaningen för vår generation, och Europeiska unionen har möjligheten att göra något åt den, men vad? Östersjöregionen är det område i Europa där risken för klimatförändringen är störst, där man står inför värmeböljor, skyfall och stigande havsnivåer. Den här videon undersöker hur Gdansk-området i Polen hanterar dessa frågor med hjälp från EU.

Utskrift: