Gemensamma mål: Den sociala dimensionen

Samhälle - - 03:08

Bädda in den här videon:

Ungdomsarbetslöshet är ett av de största hoten i några av Europas länder. Som i Portugal till exempel. Sérgio Oliveira sköter ett sysselsättningsprogram i Portugal som hjälper unga människor att hitta arbete. EU stödjer projekt som detta, liksom en europeisk pelare för sociala rättigheter för att integrera dessa frågor i sina kärnvärden. Med bättre finansiering av sociala program som Sergios, kan EU förbättra livet för många fler medborgare.

Utskrift: