Funktionshinder i EU: en lång väg att vandra för att uppnå jämställdhet

Samhälle - - 01:37

Bädda in den här videon:

För att se till att personer med funktionshinder har samma representation och möjligheter i samhället och på arbetsplatserna tittar Europaparlamentet på hur man ska kunna utvidga EU:s handikappstrategi genom att ta itu med problem som jämlikhet mellan könen, fattigdom och diskriminering. Parlamentsledamoten Helga Stevens har länge varit involverad i kampen för de funktionshindrades rättigheter. Hon hävdar att mer kan göras för de funktionshindrade vad gäller representation och delaktighet.

Utskrift: