Kampen mot läkemedelsresistenta infektioner

Samhälle - - 01:45

Bädda in den här videon:

Antimikrobiell resistens är ett växande problem över hela världen, som medicinska specialister befarar kommer att döda fler personer än cancer år 2050. Europaparlamentet kräver därför att kraftigare förebyggande åtgärder genomförs av EU-kommissionen och medlemsstaterna.

Utskrift: