Förbättra kvinnors närvaro i media

Samhälle - - 01:28

Bädda in den här videon:

Det råder fortfarande obalans mellan könen, inte minst inom mediasektorn samt sektorerna för informations- och kommunikationsteknik. Europaparlamentet är bekymrat över bilden av kvinnor inom mediasektorn, och över det glastak som de fortfarande stöter på.

Utskrift: