EU:s beslutsprocess

Samhälle - - 00:36

Bädda in den här videon:

Har du någon gång undrat över hur beslut tas i EU? Här är vår 20-sekundersguide.