Att rösta

Samhälle - - 00:51

Bädda in den här videon:

I maj 2019 är det EU-val. Använd din rätt att välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta både i din egen och en annan medlemsstat, i en vallokal eller genom poströstning. Så glöm inte att registrera dig för att rösta!