WiFi åt alla: minska skillnaderna

Samhälle - - 01:26

Bädda in den här videon:

När EU går mot att bygga upp ett verkligt digitalt samhälle är det av största vikt att överbrygga det digitala avståndet mellan stad och landsbygd. Planen WiFi4EU har som mål att ge högkvalitativ, gratis internetanslutning till tusentals lokala samhällen.

Utskrift: