En europeisk lösning för asylsökande i Europa

Världen - - 01:25

Bädda in den här videon:

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har sitt huvudkontor på Malta. Europaparlamentet jobbar med att stärka dess roll inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet, för att på så sätt kunna hjälpa Europa att hantera flyktingströmmarna på ett bättre sätt.

Utskrift: