Dina resultat

Visar 1-8 av 4 296 videor

Bakom kulisserna på ett plenarsammanträde

EU-frågor - 16.03.2018 - 08:00

Utöver det synliga arbetet i plenarsammanträdena har parlamentsledamöterna mycket att göra: möten i politiska grupper, samordnarmöten, kommittésammanträden, delegationsmöten, presskonferenser och intervjuer. Anledningen är enkel: när de inte befinner sig i kammaren, måste de förbereda sig inför omröstningarna och besluta vilka ståndpunkter de vill försvara.

Gränsöverskridande paketleveranser i EU

Samhälle - 13.03.2018 - 13:03

Priserna på gränsöverskridande paketleveranser kan vara inkonsekventa, godtyckliga och förvirrande. Europaparlamentet vill att alla medborgarna ska veta vad de betalar för. Därför håller man nu på att anta lagstiftning för mer öppenhet när det gäller leveransbolagen och hur mycket de tar betalt.

Att säkra Europas budget inför framtiden

Ekonomi - 08.03.2018 - 08:00

Parlamentet arbetar med EU:s nästa långsiktiga budget. Den fleråriga budgetramen (FBR) för tiden efter 2020 måste vara mer ambitiös för att såväl gamla som nya prioriteringar ska kunna finansieras. Parlamentsledamöterna kommer att rösta om parlamentets prioriteringar under mars månads plenarmöte i Strasbourg.