Ekonomisk politik

 • juli 2017

  Kubansk bil 02:09

  EU-Kuba: en nystart

  Världen - 04.07.2017 08:44

  EU håller på att normalisera sin relation med Kuba genom det allra första bilaterala avtalet mellan regionerna. Syftet är att inleda en politisk dialog samt underlätta handel och samarbete.

 • juni 2017

  economy 01:29

  Tackling trade dumping

  Ekonomi - 20.06.2017 12:00

  Imports from outside the EU reached €468.2 billion in the first quarter of 2017. To avoid unfair competition for European businesses and workers, fines are imposed on third countries deemed to be “dumping” goods into the EU market. The European Parliament is looking at a new methodology for calculating anti-dumping duties, where “significant market distortions” are the basis for calculations.

  infografik 01:27

  EU-blåkortet: fylla kompetensunderskott

  Ekonomi - 15.06.2017 12:00

  EU:s medlemsländer står inför brist på arbetskraft inom flera nyckelsektorer. Europa skulle kunna behöva upp till 756 000 utbildade IKT-arbetare samt runt en miljon hälso- och sjukvårdsarbetare fram till 2020. Den reviderade versionen av EU-blåkortet har som syfte att locka till sig världens bästa och smartaste.

  En animerad grafik som visar slutet på tilläggsavgifterna för roaming under 2017. 00:36

  Slut på roaming

  Ekonomi - 14.06.2017 16:47

  Varför ska det kosta extra att ringa vänner och familj från ett annat EU-land? Från och med juni 2017 avskaffas tilläggsavgifterna för roaming i Europa. Europaparlamentet har kämpat för det här förbudet genom att konsekvent begränsa avgifterna sedan 2007. Nu kan du ringa, sms:a eller surfa var som helst i EU till samma pris som hemma.

  Viviane Reding i telefon 02:22

  Slutet på roamingen: en 10-årig kamp för Viviane Reding

  Ekonomi - 14.06.2017 09:33

  Det är slutet på en 10-årig kamp för Viviane Reding, ledamot i Europaparlamentet. Hon lyckades få bort roamingavgifterna, en kampanj hon startade när hon var kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medier.

  Förorening 01:28

  Delat ansvar: den drivande kraften bakom Europas ambitiösa klimatmål

  Ekonomi - 13.06.2017 17:18

  Den Europeiska unionen har satt upp ambitiösa mål vad gäller minskningen av växthusgasutsläpp. Lagstiftarna i EU håller gå igenom de sista detaljerna i EU:s största klimatverktyg: ESR, de bindande utsläppsmålen för medlemsstaterna. Denna lag täcker cirka 60 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.

 • maj 2017

  bitcoins 01:40

  Blockchain: the future of digital transactions

  EU-frågor - 11.05.2017 17:35

  The Parliament’s office for scientific and technological issues (STOA) joined forces with the European Commission and hosted a workshop on blockchain technology. This new digital storage system could change our lives, or at least, the way we do transactions.

 • april 2017

  Animation som representerar Brexitförhandlingarna mellan EU och Storbritannien. 01:23

  Krav i Brexit-förhandlingar

  EU-frågor - 05.04.2017 14:18

  Storbritannien har påbörja den formella processen för att gå ur den Europeiska Unionen. Europaparlamentet har identifierat de röda linje-frågor som ska förhandlas. De inkluderar att sätta medborgarnas intressen först och att Storbritannien följer sina åtaganden gällande EU:s budget. Denna video ger en inblick i parlamentets prioriteringar.

  Kirurger utför en operation med medicintekniska produkter. 03:33

  Medicintekniska produkter: Bättre lagstiftning i Europa

  Ekonomi - 04.04.2017 10:00

  Franska bröstimplantattillverkaren PIP:s beslut att stoppa farlig gel i sina produkter är ett exempel på senaste tidens skandaler som involverar medicintekniska produkter. Europaparlamentet vill ha större kontroll i branschen. Ny lagstiftning tvingar fram strängare lagstiftning och stimulerar till innovation. In vitro-diagnostiska medicintekniska produkter leder till bättre behandling och förbättrar EU-invånarnas hälsa.