EU-politik

 • september 2018

  Miniatyrbild 5 punkter 01:00

  Från tillståndet i unionen till upphovsrätt: 5 punkter från Strasbourg

  EU-frågor - 14.09.2018 08:00

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt sista tal om tillståndet i unionen. Ledamöterna röstade om nya upphovsrättslagar för digital innehåll, åtgärder för att förebygga pengatvätt och en strategi för plastavfall. Parlamentet uppmanar ministerrådet att vidta disciplinära åtgärder mot Ungern.

  miniatyrbild 01:49

  Nya upphovsrättsregler för den digitala tidsåldern

  EU-frågor - 12.09.2018 20:00

  Parlamentet har röstat för förslaget om att uppdatera upphovsrättsreglerna på den digitala inre marknaden för att garantera skälig ersättning till och erkännande av konstnärer, nyhetsutgivare, författare och artister.

  Jean-Claude Juncker 02:07

  Tillståndet i EU 2018

  EU-frågor - 12.09.2018 15:00

  Den 12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt fjärde och sista tal om tillståndet i unionen inför EU-parlamentet i Strasbourg. Han efterlyste ett starkt och enat Europa samtidigt som han varnade för farorna med populismen. Med endast åtta månader kvar till EU-valet så utmålades en ambitiös väg framåt för den Europeiska unionen av 27 stater i Strasbourg.

  miniatyrbild 01:16

  Lehman Brothers: 10 år senare

  EU-frågor - 07.09.2018 09:30

  Banken Lehman Brothers kollaps sände chockvågor över hela jordklotet och orsakade den största ekonomiska krisen på flera generationer. Vilka läxor har vi lärt oss när nu 10 år har gått? Och vad har man gjort för att undvika att det ska hända igen?

  miniatyrbild 00:57

  På gång i Strasbourg: Tillståndet i unionen och Europas framtid

  EU-frågor - 07.09.2018 08:00

  EU-parlamentets ledamöter kommer att följa och debattera talet om tillståndet i unionen samt diskutera Europas framtid med den grekiska premiärministern Alexis Tsipras. På dagordningen finns också upphovsrättsreglerna, situationen i Ungern och den europeiska solidaritetskåren.

  miniatyrbild 01:21

  En plaststrategi för en cirkulär ekonomi

  EU-frågor - 07.09.2018 08:00

  Att göra alla plastförpackningar återvinningsbara till 2030 är ett av målen för den nya strategi som Europaparlamentet håller på att undersöka. Dessa nya åtgärder kommer att hjälpa de europeiska länderna att minska mängden plastavfall som de fortfarande producerar och begränsa den förödande effekt som detta avfall har på miljön, klimatet, hälsan och ekonomin.

 • augusti 2018

  Parlamentsledmöter i hemicykeln till vänster, ordföranden Juncker till höger 00:22

  Debatt om tillståndet i unionen 2018

  EU-frågor - 29.08.2018 10:00

  Den årliga debatten om tillståndet i unionen hålls i Europaparlamentet och fokuserar på vad EU ska prioritera under det kommande året. Kommissionens ordförande Juncker kommer att tala inför parlamentsledamöterna om EU:s framtid och de kommande EU-valen.

  En ung europeisk väljare 00:51

  Att rösta

  Samhälle - 28.08.2018 09:36

  I maj 2019 är det EU-val. Använd din rätt att välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta både i din egen och en annan medlemsstat, i en vallokal eller genom poströstning. Så glöm inte att registrera dig för att rösta!

  Miniatyrbild 01:58

  Aktuellt under andra halvan av 2018

  EU-frågor - 20.08.2018 08:00

  Från en europeisk solidaritetskår till billigare telefonsamtal och Europas framtid: det kommer sannerligen att finnas mycket för parlamentsledamöterna att arbeta med under andra halvan av 2018. Vi tittar på heta ämnen som kommer till parlamentet under de kommande sex månaderna.

  Europeiska solidaritetskåren 01:30

  Europeiska solidaritetskåren

  EU-frågor - 20.08.2018 08:00

  Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt initiativ som kommer att föra samman unga européer för att hjälpa andra över hela EU. Parlamentet har tryckt på för att solidaritetskåren ska få mer pengar. Ytterligare aktiviteter, som miljöskydd och hjälp åt migranter, är också tänkt att bli en del av programmet.

 • juli 2018

  Miniatyrbild 01:00

  Från upphovsrätt till försvar: 5 punkter att lyfta fram från Strasbourg

  EU-frågor - 06.07.2018 08:00

  Parlamentsledamöterna efterlyste uppdatering av upphovsrättsreglerna på internet, för att journalister och artister ska få rättvist betalt för sitt arbete. EP godkände en ny försvarsfond, stärkt samarbete mellan Europol och åtta länder i Nordafrika och Mellanöstern samt återremitterade förslagen om lastbilschaufförer till utskottet för transport för omprövning.

  Miniatyrbild 00:55

  Aktuellt i Bryssel: Från balans mellan arbete och privatliv till trakasserier

  EU-frågor - 06.07.2018 08:00

  Parlamentet är redo att ta itu med ämnen som rör balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och vårdare, stärka skyddet mot cyberhot, ta i med hårdhandskarna mot sexuella trakasserier, skapa en digital portal samt ta itu med den varierande kvaliteten och sammansättningen av produkter mellan länder på den inre marknaden.